Wijken

Meijhorst

Meijhorst

Meijhorst is tussen 1968 en 1973 gebouwd als vierde van de zeven wijken in stadsdeel Dukenburg. De stedenbouwkundige opzet is ruim en groen, maar ook rechtlijnig en eenvormig. Langs de hoofdstraten (de 10e t/m 14e straat en de 60e straat) is de wijk opgebouwd in een mengeling van hoog- en laagbouwcomplexen. Meijhorst kent de meeste hoogbouw binnen Dukenburg. Groenzones bevinden zich vooral aan de randen van de wijk. Centraal ligt Park Meijhorst. Een bijzonder groenelement is ook het ‘grand canal’. Deze watergang maakte ooit deel uit van het landgoed de Duckenburg, en wees in de richting van de Wijchense kerktoren. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Meijhorst tot de Nijmeegse wijken in een laag woningmarktsegment.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13