Wijken

Groenewoud

Groenewoud

Groenewoud maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Oost. Vooral door het open gebied ten zuiden van de d'Almarasweg, de Albertinum-kloostertuin en volgroeide particuliere tuinen is het een groene wijk. Er zijn drie karakteristieke deelgebieden. Ten eerste een gebied tussen Groenewoudseweg en spoorkuil met herenhuizen in lintbebouwing en een gedeelte met bijzondere bebouwing zoals NS-station en brandweerkazerne. Daarnaast de eigenlijke woonwijk, daterend uit de jaren 1956-1966. Het eerste bouwplan droeg de naam Albertinum, daarna wijzigde de naam in Groenewoud. Het gaat om een variatie van bungalows en rijwoningen, en ook enkele blokken met etagewoningen. Er staat veel laagbouw in de koopsector, vaak voorzien van platte daken. Tenslotte bestaat Groenewoud ook uit enig landelijk gebied en bos.
Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Groenewoud tot de Nijmeegse wijken in het hoogste woningmarktsegment.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13