Wijken

Altrade

Altrade

De wijk Altrade is onderdeel van stadsdeel Nijmegen-Oost. Het noorden van Altrade behoort tot de 19de eeuwse schil. Het oostelijk deel van de wijk is een gerenoveerde arbeidersbuurt en is relatief krap van opzet. De zuidelijke delen zijn ingevuld binnen oude veldwegen en soms planmatig van opzet. De ‘componistenbuurt’ heeft een traditionele inrichting van woonstraten met de bijbehorende openbare ruimte. De woonerven uit de jaren '70 in de ‘schildersbuurt’ zijn bijzonder voor Nederland. Het merendeel van de woningen in Altrade is vooroorlogs. Op diverse plekken in de wijk heeft de oorspronkelijke bebouwing (vaak kleine industriële complexen) plaats gemaakt voor nieuwbouw. Er bevinden zich naar verhouding veel kleine beneden- en bovenwoningen die kamersgewijs worden verhuurd. In Altrade liggen twee begraafplaatsen. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Altrade tot een hoger middensegment van de Nijmeegse woningmarkt.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13