Programma's

Openbare ruimte

Openbare ruimte stad

 • Uit de Burgerpeiling blijkt dat de waarderingsscore van Nijmegenaren voor de openbare ruimte in 2021 (6,8) wat lager is dan in 2017 en 2019 (7,0).
 • In 2021 vindt 58% Nijmegen een schone stad (was 66% in 2017).
 • In 2021 vindt 72% Nijmegen een stad met veel groen (was 78% in 2017).
 • Nijmegenaren zijn meer tevreden over het onderhoud van fietspaden in de stad (70%) dan over het onderhoud van wegen voor het autoverkeer in de stad (53%).

Waarderingsscore voor openbare ruimte licht gedaald

Op basis van zeven vragen in de Burgerpeiling is een algemene waarderingsscore van Nijmegenaren voor de openbare ruimte berekend. Het gaat om vragen over:

 • hoe schoon men de stad en buurt vindt;
 • de tevredenheid over het onderhoud van groenvoorzieningen in de buurt;
 • de tevredenheid over het onderhoud van a. wegen in de buurt, b. wegen voor autoverkeer in de stad en c. fietspaden in de stad;
 • en de tevredenheid over de verlichting in de buurt.

In 2021 ligt de score op 6,8. Dat is 0,2 lager dan in 2017 en 2019.

Figuur: Gemiddelde waarderingsscore voor de openbare ruimte in de buurt en stad. Bron: Burgerpeiling, O&S.

Ten opzichte van de voorgaande metingen valt het volgende op:

 • Het percentage Nijmegenaren, dat Nijmegen een schone stad vindt, is de laatste jaren gedaald (van 66% in 2017 naar 58% in 2021); 13% vindt de stad niet schoon (versus 9% in 2017).
 • Het percentage Nijmegenaren, dat Nijmegen een stad met veel groen vindt, is de laatste jaren gedaald (van 78% in 2017 naar 72% in 2021); 6% vindt Nijmegen niet een stad met veel groen (versus 4% in 2017).
 • De tevredenheid over het onderhoud van de fietspaden in de stad is sinds 2017 ongeveer gelijk gebleven (70% tevreden en 11% ontevreden in 2021).
 • De tevredenheid over het onderhoud van de wegen voor het autoverkeer in de stad is sinds 2017 ongeveer gelijk gebleven (53% tevreden en 17% ontevreden in 2021).


Figuur: Oordeel van Nijmegenaren over aspecten van de openbare ruimte in de stad. Bron: Burgerpeiling, O&S.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13