Programma's

Openbare ruimte

Openbare ruimte bedrijfsomgeving

  • Het oordeel van ondernemers over de openbare ruimte in de directe bedrijfsomgeving is vrij stabiel.

Rapportcijfers voor openbare ruimte in bedrijfsomgeving vrij stabiel

Evenals in 2014 en 2016 geven ondernemers in 2021 gemiddeld het rapportcijfer 6,8 voor de representativiteit van de openbare ruimte in de directe bedrijfsomgeving. In 2018 lag dit rapportcijfer iets lager.
Ook voor het beheer en onderhoud in de directe bedrijfsomgeving van a. de bestrating en b. de groenvoorzieningen zijn de verschillen in rapportcijfers tussen de metingen in de voorgaande negen jaar gering.

Figuur: Gemiddelde rapportcijfers voor de openbare ruimte in de directe bedrijfsomgeving. Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13