Programma's

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Waardering cultureel aanbod

 • De waardering voor de gesubsidieerde podia in Nijmegen is hoog: een ruime meerderheid van de bezoekers is tevreden over de kwaliteit, omvang en diversiteit van het aanbod en over de accommodaties van de podia.
 • Ook culturele evenementen worden hoog gewaardeerd. Het gemiddelde rapportcijfer dat bezoekers voor de evenementen geven ligt boven de acht (8,2).

Hoge waardering voor gesubsidieerde podia

Najaar 2019 zijn publieksonderzoeken bij de gesubsidieerde podia uitgevoerd (de vorige meting vond in 2015 plaats). Hieronder zijn de uitkomsten samengevat:

 • Voor alle podia geldt dat een ruime meerderheid van de bezoekers tevreden is over de kwaliteit, diversiteit en omvang van het aanbod; over de kwaliteit is gemiddeld 91% tevreden, over het aantal voorstellingen 80% en over de diversiteit 77%. De groep ontevredenen is klein; over de kwaliteit en het aantal voorstellingen is gemiddeld 1% ontevreden, over de diversiteit 3%.
 • Bij vier podia is de tevredenheid over de kwaliteit van het aanbod in vergelijking met 2015 toegenomen: De Vereeniging, de Stadsschouwburg, Merleyn en het Lindenberg Theater. Bij Doornroosje is de waardering voor de kwaliteit van het aanbod het hoogst.
 • De totaalwaardering voor de verschillende accommodaties is net als in 2015 heel positief. Gemiddeld is 95% van de bezoekers in het algemeen tevreden is over de accommodatie. Bij LUX en Doornroosje is dat nog iets meer, bij het Lindenberg Theater iets minder.
 • Evenals in 2015 zien we dat het aandeel hoogopgeleiden onder de bezoekers bij alle podia relatief hoog is: tussen de ruim zeventig procent (Stadsschouwburg) en circa 85% (LUX).
 • Voor de Stadsschouwburg en De Vereeniging geldt dat de Nijmeegse bezoekers tamelijk evenredig over de stadsdelen gespreid zijn. De andere podia trekken naar verhouding meer bewoners uit onder meer Nijmegen-Oost en naar verhouding minder bewoners uit onder meer Dukenburg en Lindenholt.
 • Voor drie podia ligt de gemiddelde leeftijd van de Nijmeegse bezoekers rond de 44 jaar: LUX, de Stadsschouwburg en het Lindenberg Theater. Voor De Vereeniging is deze wat hoger, voor Doornroosje en Merleyn lager. Bij Doornroosje is de gemiddelde leeftijd van de Nijmeegse bezoekers sinds 2015 toegenomen (van 33 naar 36), bij het Lindenberg Theater afgenomen (van 46 naar 43).
 • Doornroosje trekt relatief veel bezoekers van buiten de regio, De Vereeniging en de Stadsschouwburg trekken relatief veel bezoekers uit de buurgemeenten en LUX en het Lindenberg Theater trekken relatief veel Nijmeegs publiek.
 • Voor elk podium geldt dat een ruime meerderheid van de bezoekers ook andere podia in Nijmegen bezoekt (74 tot 98%). Ook geeft 34 tot 50% van de bezoekers aan dat ze andere podia in de omgeving van Nijmegen bezoeken. Daarbij noemt men vooral drie podia in Arnhem (Stadstheater, Musis, Luxor Live) en in mindere mate ook het Posttheater en Willemeen in Arnhem, de Schouwburg Cuijk en ‘t Mozaïek in Wijchen.
 • Jaarlijks geven de bezoekers van de podia naar schatting 9,3 miljoen euro in de stad uit (exclusief de uitgaven in de podia). Dat is meer dan in 2015, toen de raming op 7,9 miljoen euro uitkwam. Van die 9,3 miljoen wordt naar schatting 5,6 miljoen uitgegeven door bezoekers van buiten de stad (60%) en 3,7 miljoen door bezoekers uit Nijmegen (40%). Naar schatting wordt ruim veertig procent van alle uitgaven door de bezoekers van Doornroosje gedaan. Vooral de bestedingen door bezoekers van Doornroosje, die van buiten de stad komen, zijn fors toegenomen.

Hoge waardering voor culturele evenementen

De Vierdaagsefeesten behoort bij de top van de gratis festivals in Nederland (naar schatting 1,5 miljoen bezoeken in 2022). Daarbij moet bedacht worden dat veel bezoekers de feesten op meer dagen bezoeken. Het extra aantal unieke bezoekers, dat de Vierdaagsefeesten weet te trekken, is in 2022 geraamd op 326.000. Naar schatting geven de bezoekers in totaal ruim 63,5 miljoen euro uit.
Het bereik van de Vierdaagsefeesten onder de Nijmegenaren is groot. Begin 2017 gaf bijna zeventig procent van de leden van het digitaal stadspanel aan de Vierdaagsefeesten in 2016 bezocht te hebben. Verder trekken de feesten vooral veel bezoekers uit de regio. Een relatief klein deel van de bezoekers van de Vierdaagsefeesten is nog nooit (4%) of een enkele keer (8%) in Nijmegen geweest. Gezien het grote bezoekaantal betekent dit wel dat het evenement jaarlijks veel bezoekers naar de stad trekt, die Nijmegen niet goed kennen (naar schatting 39.000).

Andere culturele evenementen in Nijmegen, die grotere groepen bezoekers trekken, zijn onder meer de concerten in het Goffertpark, het Gebroeders Van Limburg festival, de Music Meeting, de Dag van het levenslied, Cultureel Terras De Kaaij, het festival voor de korte film Go Short in LUX (International Short Film Festival Nijmegen), InScience (International Science Film Festival Nijmegen), het Wintertuinfestival, het Bevrijdingsfestival, Oranjepop en het Drift Festival. Aan de leden van het digitaal stadspanel is begin 2017 gevraagd van welke evenementen, die in 2016 in Nijmegen plaatsvonden, ze het meest genoten hebben. De Vierdaagsefeesten zijn het meest genoemd. Relatief veel genoemde andere culturele evenementen zijn het Gebroeders van Limburgfestival (vierde plaats) en De Kaaij (zevende plaats).

Uit metingen in het kader van onze Evenementenmonitor komt naar voren dat de bezoekers hoge rapportcijfers voor de culturele evenementen geven: gemiddeld een 7,8 voor Go Short in 2019, een 8,3 voor de Maria van Gelre tentoonstelling in Museum Het Valkhof in 2018/2019, een 8 voor het Gebroeders van Limburg festival in 2018, een 7,5 voor de Valkhof Theater Avenue in 2018, een negen min voor de Guns N’ Roses en Robbie Williams concerten in het Goffertpark in 2017 en een 8,4 voor de Vierdaagsefeesten in 2022.

In 2022 hebben we voor de derde keer onderzoek naar het imago van Nijmegen onder Nederlanders verricht. Van de Nederlanders vindt 49% ‘cultuurstad’ een passende omschrijving voor Nijmegen. Dat is meer dan in 2015 (43%) en 2017 (41%). Van de Nederlanders, die Nijmegen in de voorgaande periode bezocht hebben, vindt 63% ‘cultuurstad’ een passende omschrijving, en van bewoners van de gemeenten rond Nijmegen 78%.
Ook zien we een toename van het aandeel Nederlanders dat ‘evenementenstad’ een passende omschrijving van Nijmegen vindt (54% in 2022 versus 34% in 2015 en 48% in 2017, kort na de afloop van het speciale evenementenjaar 2016). Van de Nederlanders, die Nijmegen in de voorgaande periode bezocht hebben, vindt 73% ‘evenementenstad’ een passende omschrijving, en van bewoners van de gemeenten rond Nijmegen 85%.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13