Wijken

Nije Veld

Nije Veld

De wijk Nije Veld maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Midden en is uit meerdere buurten opgebouwd. Het grootst en bekendst is het Willemskwartier, een vooroorlogse buurt met veel huurwoningen. Op meerdere locaties binnen de wijk Willemskwartier is vanaf 2005 nieuwbouw gerealiseerd. In combinatie met Basisschool Het Kleurrijk zijn in een voorzieningenhart meerdere instellingen en wijkvoorzieningen ontstaan. Ten westen van de Groenestraat is de kleinere Landbouwbuurt gelegen, ook met corporatiewoningen. Aan de overkant van de Muntweg ligt de zogenaamde Muntenbuurt, halverwege de tachtiger jaren van de vorige eeuw gebouwd op een voormalig bedrijfsterrein. In Nije Veld zijn er aan de Willemsweg en Groenestraat allerlei voorzieningen zoals winkels. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Nije Veld tot het middensegment van de stedelijke woningmarkt.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13