Wijken

Lent

Lent

De wijk Lent maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Noord. Het voormalige tuindersdorp is inmiddels een stedelijke woonwijk geworden. Rondom de oude dorpskern ligt het nieuwe woongebied Visveld. De stedenbouwkundige opzet van de verschillende deelgebieden laat de geschiedenis van het gebied goed zien. In de oudere delen zoals de Hoge Bongerd, De Schans en het dorp Lent zijn historische linten zichtbaar. In de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw zijn de terreinen hiertussen volgebouwd met overwegend laagbouwwoningen. In de Vossenpels en in het buitengebied rond de dijken domineren de kavels van tuinders. In de loop van de jaren zijn hier ook veel vrijstaande woningen op overwegend grote percelen gebouwd. De recent gereedgekomen woonbuurten tenslotte hebben een duidelijk planmatige opzet. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Lent tot de Nijmeegse wijken in het hoogste woningmarktsegment.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13