Wijken

Hees

Hees

De wijk Hees maakt onderdeel uit van stadsdeel Nijmegen-Nieuw-West. Al in de 17e eeuw werden in Hees landerijen opgekocht en buitenplaatsen gebouwd. De basis wordt inmiddels gevormd door een voormalige dorpskern met oude wegen, statige panden en een aantrekkelijke groenstructuur. De wijk maakt ook een ruime, groene indruk door het aangrenzende parkgebied Park West. Hieronder vallen o.m. het Planetenpark, Kometenpark en Distelpark. Door de verschillende bouwperioden heeft de wijk een afwisselend karakter, met vooral een woonfunctie. Het gaat vooral om laagbouwkoopwoningen. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Hees tot de Nijmeegse wijken in het hoogste woningmarktsegment.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13