Wijken

't Broek

't Broek

De wijk 't Broek maakt deel uit van stadsdeel Lindenholt. De wijknaam verwijst naar het drassig gebied waarin werd gebouwd. De aanwezigheid van water geeft de wijk haar eigen charme. De woonerfstructuur van de buurten Hegdambroek, Holtgesbroek, Leuvensbroek en Wedesteinbroek is typisch voor de jaren '80; het stratenpatroon is gericht op veiligheid en ruimte voor langzaam verkeer. Enkele overblijfselen van het voormalige agrarisch landschap zijn in de wijk zichtbaar, zoals de Smalle Steeg, enkele oude fruitbomen en het populierenlaantje bij Leuvensbroek 35e straat. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot de middenklasse van de Nijmeegse woningmarkt.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13