Wijken

Goffert

Goffert

Goffert maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Midden. Het grootste deel wordt ingenomen door het Goffertpark en door het bedrijventerrein Winkelsteeg. Daarnaast zijn er drie woongebieden te herkennen. De Kolpingbuurt, ingeklemd tussen Muntweg en spoorlijn, bestaat uit kleine huurwoningen in beheer bij een woningbouwvereniging. Daarnaast liggen er  twee flatcomplexen aan de Heideparkseweg, in een groene omgeving. En tenslotte is de Emancipatiebuurt in de periode 1988 -1993 aangelegd op het terrein van het voormalige Pensionaat Jonkerbosch. De bebouwing hier bestaat uit laagbouw koopwoningen en huurappartementen in een bosachtige omgeving. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Goffert tot een lagere middensegment van de Nijmeegse woningmarkt.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13