Samenvatting

Bronnen

Externe onderzoeken en rapporten

 • MER-rapportage Nibud, 2019
 • Citavista/Woononderzoeken, diverse jaren
 • Gezondheidsmonitor Jeugd / E-MOVO, GGD Regio Nijmegen
 • Kindermonitor, GGD Gelderland Zuid
 • Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD Gelderland-Zuid
 • Evaluatie Giro Gelderland 2016, HAN
 • Stevensloop 2016, HAN
 • Managementrapportage 2017, Regionaal Ondersteuningsbureau
 • Jaarverslag rechtsbescherming 2017
 • Cultuurkaart Nijmegen, Atlas voor gemeenten, 2017
 • Atlas voor gemeenten
 • Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2022, ABF Research/Kences
 • Huishoudens in de rode cijfers, Panteira, 2015
 • Vroegsignalering leefbaarheidsproblemen, methode en aanpak, RIGO en AvG, 2016
 • Pilot vroegsignalering leefbaarheid, Ministerie van BIZA, Rigo en AvG, 2016
 • Omslagpunten in de ontwikkeling van wijken, Ministerie BIZA, 2011
 • Zo sport Nederland. Trends en ontwikkelingen in sportdeelname, NOC*NSF, 2021
 • Regionaal Woonbehoefteonderzoek 2022, Companen, 2023
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13