Programma's

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Huurmarkt

Slaagkansen op de huurmarkt laag en dalend

Figuur: Slaagkans op de sociale huurmarkt, totaal. Bron: Enserve/Entree.

De huurmarkt blijft onverminderd krap in de stad. In Nijmegen verhuren de corporaties per jaar zo’n 1.700-2.200 vrijkomende woningen aan nieuwe bewoners. In 2020 (in de coronaperiode) zat het aantal toewijzingen met 1.489 woningen flink onder die bandbreedte. Het is de laagste score in jaren. In 2021 trekt dat wat bij tot weer binnen de bandbreedte met 1.890 woningen, 2022 zit met 1.725 toewijzingen wat aan de lage kant.
Wie reageert op een woning had in 2022 een kans van 4,5% op succes. Dat is ongeveer 1 toewijzing op 22 reacties. Die totale slaagkans (aantal toewijzingen gedeeld door het aantal reacties) loopt de laatste 10 jaar met wat ups-and-downs terug. Voor (her)starters liggen de slaagkansen het laagst (2,9%), doorstromers hebben met 5,8% meer succes bij hun reacties op huurwoningen.
De meettijd (hoe lang ingeschreven bij starters en de woonduur bij doorstromers bij de verhuizing) varieert van 10,7 jaar inschrijvingstijd bij (her)starters  tot meer dan 21 jaar woonduur bij doorstromers. De zoektijden liggen rond 1¾ jaar bij zowel (her)starters als doorstromers, daar zit niet veel verschil tussen (doorstromers iets korter dan de (her)starters). Deze zoektijden laten zien hoe lang mensen echt intensief gezocht hebben tot het moment dat zij een nieuwe woning toegewezen krijgen/aanvaarden.  Er zijn uiteraard ook heel veel mensen die eveneens actief zoeken, maar die (nog) níet slagen. Deze groep valt buiten dit cijfer.
Ruim de helft van de toewijzingen in 2021 vond plaats via het hoofd("aanbod")model; 15% van de toewijzingen kwam in 2021 via loting tot stand.  Daarnaast betrof 2% mensen die op indicatie werden toegewezen en 9% werd verhuurd aan urgenten.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13