Programma's

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Waardering Nijmegenaren voor stad

  • In 2021 waarderen Nijmegenaren de stad als woon- en leefgemeente met het rapportcijfer 7,7.
  • Het percentage Nijmegenaren, dat vooruitgang in de stad ziet, is gedaald van 34% in 2019 naar 25% in 2021, maar is wel nog wat groter dan het percentage dat achteruitgang ziet.
  • 90% vindt Nijmegen een prettige stad om in te wonen en 89% vindt Nijmegen een mooie stad.
  • 76% van de Nijmegenaren is trots op de stad.

Percentage Nijmegenaren dat vooruitgang in stad ziet gedaald

Het aandeel Nijmegenaren, dat vooruitgang in de stad ziet, is gedaald. Een kwart van de Nijmegenaren geeft in 2021 aan dat Nijmegen in het voorgaande jaar vooruit is gegaan (versus een derde in 2019) en 19% ziet achteruitgang (versus 13% in 2019).

Figuur: Vinden Nijmegenaren dat de stad in het voorgaande jaar vooruit of achteruit is gegaan? Bron: Burgerpeiling, O&S.

De meest genoemde zaken bij vooruitgang zijn de inrichting van de Waalkade, het aantrekkelijker maken/opknappen van deelgebieden in de stad, Veur Lent, meer groen, meer/betere fietspaden en meer/betere horecavoorzieningen. De meest genoemde zaken bij achteruitgang zijn het drukke verkeer/de trage verkeersdoorstroming en de toename van het tekort aan (betaalbare) woningen, gevolgd door meer zwerfvuil/afval, meer winkelleegstand en achteruitgang van het winkelaanbod.

Bij personen met een lagere sociaaleconomische status is het beeld over de ontwikkeling van de stad minder gunstig: 22% vindt dat de stad in het afgelopen jaar vooruit is gegaan en 26% vindt dat de stad achteruitgang is gegaan (versus 30% vooruitgang en 14% achteruitgang bij de personen met een hogere sociaaleconomische status).

Veel Nijmegenaren hebben positief beeld van de stad

INijmegenaren waarderen de stad als woon- en leefgemeente in 2021 gemiddeld met een 7,7. Dat is een lichte daling na een periode van stijging (van 7,5 in 2011 naar 7,8 in 2019). Op de volgende punten zijn de uitkomsten van de Burgerpeiling 2021 (ongeveer) gelijk aan die in 2019:  

  • 90% van de Nijmegenaren vindt Nijmegen een prettige stad om in te wonen;
  • 89% vindt Nijmegen een mooie stad;
  • 87% is gehecht aan de stad;
  • 76% is trots op de stad;
  • 67% vindt de Nijmeegse binnenstad aantrekkelijk.


Figuur: Waardering Nijmegenaren voor stad. Bron: Burgerpeiling, O&S.

De verschillen tussen deelgroepen voor het beeld dat men van de stad heeft, zijn over het algemeen niet heel groot. Wel zijn de 65-plussers minder vaak trots op de stad (65%). Ook zijn er grotere verschillen als het gaat om het oordeel over de binnenstad. Ruim driekwart van de 16-34-jarige Nijmegenaren vindt de Nijmeegse binnenstad aantrekkelijk, versus ruim de helft van de 65-plussers. En 70% van de Nijmegenaren met een hogere sociaaleconomische status vindt de binnenstad aantrekkelijk, versus 62% van degenen met een lagere sociaaleconomische status. Daarbij moet bedacht worden dat 16-34-jarigen en de personen met een hogere sociaaleconomische status vaker in de binnenstad komen dan de 65-plussers en de personen met een lagere sociaaleconomische status.

Nijmegen scoort gunstig in ranglijst woonaantrekkelijkheid voor grote steden

Atlas voor gemeenten stelt jaarlijks een ranglijst woonaantrekkelijkheid voor de 50 grootste steden op. Dit gebeurt op basis van acht indicatoren: bereikbaarheid banen per auto en OV, cultureel aanbod, veiligheid, percentage koopwoningen, culinair aanbod, nabijheid natuurgebieden, aanwezigheid universiteit en percentage vooroorlogse woningen. Niet alles wat de woonaantrekkelijkheid bepaalt, is in de woonaantrekkelijkheidsindex van Atlas voor gemeenten verwerkt. Zo zijn er geen indicatoren meegenomen over sportaanbod, evenementen, cultuurhistorie, musea, bijzondere architectuur, recreatieve voorzieningen, sociale samenhang, openbaar vervoer, de bereikbaarheid van de stad, groen en water in en om de stad en het winkelaanbod. De woonaantrekkelijkheidsindex van Atlas voor gemeenten geeft vooral zicht op de aantrekkingskracht van de stad op een actieve en hoogopgeleide groep vestigers (‘creatieve klasse’). Dit vanuit de kennis over de ‘creatieve klasse’ als belangrijke motor voor economische voorspoed.
In 2008 stond Nijmegen in de ranglijst woonaantrekkelijkheid voor het eerst in de top 10 (negende plaats). De hoogste notering werd in 2009 bereikt (vijfde plaats). In 2022 staat Nijmegen op de negende plaats. Dat is hoger dan alle andere steden in onze vaste set van benchmarksteden. De hoge positie van Nijmegen heeft vooral te maken met de universiteit (derde plaats ‘aanwezigheid universiteit’), het podiumkunstenaanbod (zevende plaats ‘cultuuraanbod’), het culinair aanbod (vijftiende plaats) en de mooie omgeving (zestiende plaats ‘nabijheid van natuurgebieden’).

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13