Programma's

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Bewegingen op de woningmarkt

Het woningtekort in de woningmarktregio Nijmegen behoort nu al tot de top 3 van Nederland en die krapte blijft de komende vijf jaar groot. Na 2030 wordt wat meer ontspanning verwacht, maar Nijmegen blijft een gebied met een relatief groot woningtekort.

Hoog regionaal woningtekort, ook in de nabije toekomst

Binnen Nederland behoort de woningmarktregio Nijmegen tot de gebieden met het hoogste percentage woningtekort (met 5,6% in de top drie van Nederland in 2022, samen met  Den Haag en Utrecht). Landelijk is het woningtekort in 2022 3,9%.  
In de komende paar jaar blijft dit percentage woningtekort nog vrijwel even hoog. Daarna kan het tekort in onze regio en in Nederland als geheel geleidelijk wat gaan dalen. Na 2030 kan de regionale woningmarkt meer ontspannen richting 2-3% woningtekort. Maar ook dan blijft de woningmarktregio Nijmegen de regio met een naar verhouding wat groter woningtekort in Nederland.

Figuur: Woningtekort per woningmarktgebied in 2022.
Bron: Primos Online - Woningtekort - Nederland (abfresearch.nl), ABF, 2023.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13