Programma's

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Belangrijkste stadsproblemen

  • In 2021 staan het woningtekort bovenaan in de ranglijst van belangrijkste stadsproblemen volgens Nijmegenaren. Verkeersdrukte staat op de tweede plaats.

Woningtekort en verkeersdrukte staan bovenaan in ranglijst stadsproblemen

Aan de Nijmegenaren is in 2021 opnieuw gevraagd wat de belangrijkste problemen in de stad zijn, waaraan de gemeente wat zou moeten doen. Het tekort een (betaalbare) woningen is gestegen naar de eerste plaats (genoemd door 19% van de Nijmegenaren versus 9% in 2019). De verkeersdrukte staat nu tweede en is wat minder genoemd dan in 2019 (door 10% versus 13% in 2019).
Meer mensen dan in 2019 noemen jongerenoverlast als belangrijk stadsprobleem (4% versus 2% in 2019). Daarbij aansluitend zien we een toename van de door inwoners ervaren jeugdoverlast en ook van de geregistreerde jeugdoverlast.
Minder mensen noemen criminaliteit/geweld/onveiligheid als belangrijk stadsprobleem (3% versus 5% in 2019). Daarbij aansluitend zagen we in 2020 en 2021 een afname van het aantal geregistreerde inbraken en diefstallen en ook van het aantal geweldsdelicten.

Figuur: Belangrijkste problemen in de stad volgens de Nijmegenaren. Bron: Burgerpeiling, O&S.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13