Programma's

Welzijn en Zorg

Vergelijking met andere gemeenten

De landelijke monitor sociaal domein biedt de mogelijkheid om het (gemeentelijk) zorggebruik te vergelijken met andere gemeenten. Het product is een samenwerking tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het CBS en wordt ontsloten op www.waarstaatjegemeente.nl. Vergelijking van Nijmegen met andere gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners (eerste halfjaar 2022), laat zien dat in Nijmegen wat meer gebruik wordt gemaakt van beschermd wonen, ondersteuning (begeleiding en dagbesteding) en huishoudelijke hulp. Hulpmiddelen worden in Nijmegen duidelijk minder gebruikt. Onder de streep is het gebruik van Wmo-maatwerk in Nijmegen daarmee gelijk aan dat van de benchmark.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13